Kremenný piesok, aktívne uhlie, živica, aké sú úlohy každého z nich?

Vitajte a kontaktujte nás WhatsApp
Kremenný piesok
Kremenný piesok, tiež známy ako kremičitý piesok, je typ piesku zloženého hlavne z kremenných častíc.  Je to prirodzene sa vyskytujúci materiál a je jedným z najbežnejších minerálov nachádzajúcich sa na Zemi.  Kremenný piesok sa vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam používa predovšetkým v rôznych priemyselných odvetviach.

aktívne uhlie
Aktívne uhlie, tiež známe ako aktívne uhlie, je vysoko porézna forma uhlíka, ktorá bola spracovaná na zväčšenie jeho povrchovej plochy. Vyrába sa z rôznych uhlíkatých materiálov, ako je drevo, kokosové škrupiny alebo uhlie, procesom nazývaným aktivácia.

živica
Živica je široký pojem, ktorý označuje triedu tuhých alebo polotuhých organických látok, ktoré sú typicky priehľadné alebo priesvitné a majú mäkkú a lepkavú konzistenciu. Živice vznikajú polymerizáciou alebo kondenzáciou monomérov, čo vedie k trojrozmernej sieti vzájomne prepojených molekúl.