Ultrafiltračné zariadenie

Vitajte a kontaktujte nás WhatsApp
Ultrafiltračné zariadenie
Ultrafiltrácia (UF) je technológia membránovej separácie, ktorá dokáže čistiť a oddeľovať roztok. Ultrafiltračný membránový systém je zariadenie na separáciu roztokov s vláknom ultrafiltračnej membrány ako filtračným médiom a tlakovým rozdielom na oboch stranách membrány ako hnacou silou. Ultrafiltračná membrána prepúšťa iba rozpúšťadlá (ako sú molekuly vody), anorganické soli a malé molekulárne organické látky v roztoku a zachytáva suspendované tuhé látky, koloidy, proteíny, mikroorganizmy a iné makromolekulárne látky v roztoku tak, aby sa dosiahol účel čistenia alebo separácie.