Záležitosti, ktoré si vyžadujú pozornosť pri prevádzke stroja na reverznú osmózu

Vitajte a kontaktujte nás WhatsApp
07 septembra 2022

Konštrukcia stroja s reverznou osmózou sa vyhýba prevádzkovému vodnému rázu


"Vodné kladivo" je spôsobené skutočnosťou, že v tlakovej nádobe je zmiešaný vzduch a potrebné prostriedky sa nepoužívajú na odstránenie vzduchu v nádobe pri spustení zariadenia, takže vysokotlakový prietok vody zmiešaný so vzduchom spôsobí prudké vibrácie, keď sa presunie do nádoby. Membránový prvok bude rozdrvený, čo bude mať za následok neobnoviteľné straty.

Všeobecné preventívne opatrenia sú:

1. Vysokotlakové čerpadlo používa metódu mäkkého štartu, aby sa zabránilo, ako je stupňovitý štart, spustenie regulácie premenlivých frekvencií a spustenie sériového odporu s automatickým regulátorom.

2. Vyhnite sa prevádzkovému režimu, ako je zatvorenie alebo zatvorenie vstupného ventilu pri spustení a potom pomalé otváranie ventilu, kým sa nedosiahne pracovný tlak systému.

3. Pomocou ovládania zabráňte a vyhnite sa, napríklad pomocou PLC na ovládanie elektrických pomalých dverí otvorte ventil do desiatok sekúnd.

4. Použite inštalačný proces na zabránenie, ako je nastavenie spätného potrubia v koncentrovanom vypúšťacom otvore vody tak, aby najvyšší bod potrubia presiahol najvyššiu tlakovú nádobu v zariadení na reverznú osmózu, takže tlaková nádoba bude plná vody, keď zariadenie prestane bežať.

Vyššie uvedené body sú opatrenia, ktoré sa často používajú v inžinierskych aplikáciách. Môžu byť prijaté alebo prijaté podľa skutočnej situácie. Stojí za zmienku, že bez ohľadu na to, ktorý projekt,o štvrtom bodeje nevyhnutné.


Guangdong Stark Water Treatment Co., Ltd. sa špecializuje na čistú vodu, ultračistú vodu, projekty čistenia odpadových vôd, stroje na reverznú osmózu a projekty recyklácie regenerovanej vody,kontaktujte nás!

Pýtajte sa svoje otázky