Indonézske 30T ultrafiltračné zariadenie

Vitajte a kontaktujte nás WhatsApp

Guangdong Stark Vodné referencie

Indonézske 30T ultrafiltračné zariadenie

Filtrácia vstrekovaním vody z olejovej studne, filtrácia cirkulujúcej vody

Aplikácia petrochemického filtra

Aplikácia petrochemického filtra

Priemyselné čistiace zariadenia na UF s kapacitou 20 TPH pre vodu s suspendovanými tuhými látkami a baktériami a vírusmi. S vysokou rýchlosťou baktérií a filtrácie.

Ide o čistenie, separáciu alebo koncentráciu polopriepustnej membrány v separačných technikách roztoku. Po viac ako 20 rokoch rýchleho vývoja sa stala jednou z najširších techník v separačnej oblasti. Široko sa používa v potravinách a nápojoch, chemických elektrónoch, biologickej konštrukcii na ochranu životného prostredia atď.

Ultrafiltračná membrána sa používa na odstránenie suspendovaných tuhých látok, koloidov, mikroorganizmov, baktérií, vírusov a makromolekúl organizmu zo surovej vody. Má dobrú funkciu odstraňovania farieb, odstraňovania oleja, odstraňovania zákalu, odstraňovania CHSK a BSK. Technológiu UF je možné prijať v podmienkach normálnej teploty a nízkeho tlaku s nízkou spotrebou energie

Indonézske 30T ultrafiltračné zariadenie-2

Indonézske 30T ultrafiltračné zariadenie-3

Iné prípady

Pýtajte sa svoje otázky