Afganistan 10T kontajnerový stroj

Vitajte a kontaktujte nás WhatsApp

Guangdong Stark Vodné referencie

Afganistan 10T kontajnerový stroj

Filtrácia vstrekovaním vody z olejovej studne, filtrácia cirkulujúcej vody

Aplikácia petrochemického filtra

Aplikácia petrochemického filtra

Existujúca čistiareň odpadových vôd bola dodaná v roku 1970. Bola potrebná modernizácia čistiarne odpadových vôd, ale na mieste nebolo k dispozícii voľné miesto. Tiež sa požadovalo, aby sa minimalizovali stavebné práce na mieste.

Bolo rozhodnuté objednať zariadenie postavené vo vnútri 40' kontajnerov.
Inštalácia na mieste bola zredukovaná na potrubný systém a elektrické vedenie medzi
kontajnery.
 
Afganistan 10T kontajnerový stroj5
Afganistan 10T kontajnerový stroj2
Afganistan 10T kontajnerový stroj8
Afganistan 10T kontajnerový stroj6

 

Afganistan 10T kontajnerový stroj4
Afganistan 10T kontajnerový stroj7
Afganistan 10T kontajnerový stroj9
Afganistan 10T kontajnerový stroj10

Iné prípady

Pýtajte sa svoje otázky